Ο Νίκος Ρωμανός στα σοκάκια του περιθωρίου και το Μεγάλο Δείπνο

Ο Νίκος Ρωμανός στα σοκάκια του περιθωρίου και το Μεγάλο Δείπνο

Μια μεγάλη μερίδα της ελληνικής κοινωνίας είναι απελπισμένη, φοβισμένη, ατομικά θυμωμένη μέχρι ακατάσχετης βωμολοχίας, συντηρητικοποιημένη και ανόητη. Το έδειξε με αφορμή την απεργία πείνας ενός μηνός του Νίκου Ρωμανού, και με τον τρόπο που αντιμετώπισε το αίτημά του για σχετική ελευθερία για τις σπουδές του στο ΑΤΕΙ Αθήνας. Πολιτικοί εκπρόσωποι αυτής της άποψης ο κάπως υπ. Δικαιοσύνης και πρώην δικαστικός, ο Σαμαράς, η ακροδεξιά  με τα εμπόδια και την μέχρι θανάτου «υπομονή» τους. Από την άλλη οι λαλίστατοι ακαδημαϊκοί, φιλόσοφοι, μεγαλοδημοσιογράφοι, και Ιεράρχες σιώπησαν ηχηρά και συνέννοχα πλην ελάχιστων εξαιρέσεων απλών ιερέων

Δυστυχώς για όλους αυτούς, και ειδικά τους τελευταίους, το σημερινό Ευ-Αγγέλιο του Μεγάλου Δείπνου* θέτει τα πράγματα στην αληθινή τους διάσταση. Ο περιθωρειακός για το σύστημα Ιησούς ο Ναζωραίος, αλλά μέσα στην καρδιά του λαού, έστω και προσωρινά προδομένος στην δύσκολη ώρα Του, στην σημερινή κυριακάτικη παραβολή έχει θέσει το ζήτημα σε όλη την προσωπική, κοινωνική και ιστορική του διάσταση.

Δεν θα ήθελα στο σημείωμα αυτό –και μάλιστα μετά από αρκετό καιρό- να μιλήσω για το «Μεγάλο Δείπνο». Εξ άλλου έχω γράψει στο παρελθόν αρκετά. Δείτε δύο σχετικά:

► Μεγάλη Πέμπτη: Μείνατε εν εμοί, ίνα βότρυν φέρητε…, [Posted on Απριλίου 1, 2010 by manitaritoubounou], και

► Μ. Πέμπτη: εξουσία και ευχαριστία στο επίκεντρο, [Δημοσιεύθηκε την Απριλίου 24, 2008 από manitaritoubounou].

Θα ήθελα μόνο να κάνω κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με το ποιοί συμμετέχουν ουσιαστικά.

1) Κλητοί στο Δείπνο της όντως «Ουράνιας Βασιλείας» είναι πολλοί, αλλά όχι όλοι. Είναι όσοι κλήθηκαν μέσα στην ιστορία άμεσα και ουσιαστικά (όχι τυπικά) σε προσωπικό, οικογενειακό ή κοινωνικό επίπεδο και έδειξαν να ανταποκρίνονται. Είναι επομένως «πολλοί». Λίγοι απομένουν στο τέλος «εκλεκτοί» από τους πολλούς που δεν έγιναν όμηροι από κάθε πιθανή «αλλοτρίωση». Δηλαδή ξέφυγαν από την μέγγενη των θέλγητρων ή των φόβητρων της βιωτής και καθημερινότητας (Ι. ζητήματα της ακίνητης «αγοράς» όπως η «γη» ή η «εξουσία», ΙΙ. προβλήματα της κινητής «αγοράς», όπως η ικανοποίηση των «πέντε» διπλών αισθήσεων και ΙΙΙ.  ερωτικές, συμβιωτικές ή γαμικές σχέσεις που εγλωβίζουν και δεν απελευθερώνουν).

2) Οι λίγοι «εκλεκτοί» δεν είναι αυτοί που τυπικά συμμετέχουν, ακόμη κι αν είναι «μαθητές» όπως ο Ιούδας, αλλά όσοι τελικά, παρά τις δαιδαλώδεις κινήσεις της ζωής τους, ψάχνουν την «άλλη κοινωνία», το «άλλο πολίτευμα», την «άλλη οικογένεια», την «άλλη παρέα», την «άλλη τοπικότητα», την «άλλη οικουμένη» και ας βρίσκονται ακόμα στα σοκάκια των χωριών, στους δρόμους τους αγωνιστικούς των πόλεων, στις πλατείες των «εξαρχείων», του «παραρτήματος». Και ας τους αποκαλούν οι «νοικοκυραίοι» – με το φόβο του μικροαστού – «πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ τυφλοὺς».

Αυτούς ο «Άνθρωπος» – Ιησούς ζήτησε από τους δούλους του – Αγγέλους «῎Εξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν…».

3) Δεν γνωρίζουμε ποιοί σε κάθε ιστορική περίοδο και σε κάθε τόπο αποτελούν αυτούς που «θα αναγκαστούν» να συμμετάσχουν στο «Μεγάλο Δείπνο» και που πάλεψαν να προγευτούν στον ιστορικό χρόνο. Όμως άνθρωποι σαν το Νίκο Ρωμανό, ίσως και σαν αυτούς που στήριξαν το αίτημά του για σχετική ελευθερία εκπαίδευσης και αληθή σωφρονισμό  –πέρα από τις όποιες διαφωνίες για τις «παραβατικότητες»- βρίσκονται ίσως ανάμεσα στους «πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ τυφλοὺς».

Γι αυτό Νίκο διπλά σ’ ευχαριστούμε! Όχι μόνο για μια νίκη ενάντια στις δυνάμεις εξαθλίωσης και καταστολής, αλλά και γιατί μας βάζεις να προβληματιστούμε βαθύτερα για το νόημα της ύπαρξης….

**********

* Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, (Λουκ. ιδ´ 16-24, Ματθ. κβ´ 14)

«Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· ῎Ανθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα καὶ ἐκάλεσε πολλούς· καὶ ἀπέστειλε τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις· ῎Ερχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστι πάντα. Καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες. ῾Ο πρῶτος εἶπεν αὐτῷ· ᾿Αγρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. Καὶ ἕτερος εἶπε· Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε, καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. Καὶ ἕτερος εἶπε· Γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν. Καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἀπήγγειλε τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. Τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπε τῷ δούλῳ αὐτοῦ· ῎Εξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ τυφλοὺς εἰσάγαγε ὧδε. Καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος· Κύριε, γέγονεν ὡς ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστί. Καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον· ῎Εξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ ὁ οἶκός μου. Λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ δείπνου. Πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί.»

Απόδοση:

Εἶπε ὁ Κύριος αὐτὴ τὴν παραβολή· «῞Ενας ἄνθρωπος ἑτοίμασε μεγάλο δεῖπνο καὶ κάλεσε πολλούς. ῞Οταν ἦρθε ἡ ὥρα τοῦ δείπνου, ἔστειλε τὸν δοῦλο του νὰ πεῖ στοὺς καλεσμένους· “ἐλᾶτε, ὅλα εἶναι πιὰ ἕτοιμα”. Τότε ἄρχισαν, ὁ ἕνας μετὰ τὸν ἄλλο, νὰ βρίσκουν δικαιολογίες· ῾Ο πρῶτος τοῦ εἶπε· “ἔχω ἀγοράσει ἕνα χωράφι καὶ πρέπει νὰ πάω νὰ τὸ δῶ· σὲ παρακαλῶ, θεώρησέ με δικαιολογημένον”. ῎Αλλος τοῦ εἶπε· “ἔχω ἀγοράσει πέντε ζευγάρια βόδια καὶ πάω νὰ τὰ δοκιμάσω· σὲ παρακαλῶ, δικαιολόγησέ με”. Κι ἕνας ἄλλος τοῦ εἶπε· “εἶμαι νιόπαντρος καὶ γι’ αὐτὸ δὲν μπορῶ νὰ ἔρθω”. Γύρισε ὁ δοῦλος ἐκεῖνος καὶ τὰ εἶπε αὐτὰ στὸν κύριό του. Τότε ὁ οἰκοδεσπότης ὀργισμένος εἶπε στὸν δοῦλο του· “πήγαινε γρήγορα στὶς πλατεῖες καὶ στοὺς δρόμους τῆς πόλης καὶ φέρε μέσα τοὺς φτωχούς, τοὺς ἀνάπηρους, τοὺς κουτσοὺς καὶ τοὺς τυφλούς”. ῞Οταν γύρισε ὁ δοῦλος τοῦ εἶπε· “κύριε, αὐτὸ ποὺ πρόσταξες ἔγινε καὶ ὑπάρχει ἀκόμη χῶρος”. Εἶπε πάλι ὁ κύριος στὸν δοῦλο· “πήγαινε ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη στοὺς δρόμους καὶ στὰ μονοπάτια κι ἀνάγκασέ τους νὰ ἔρθουν, γιὰ νὰ γεμίσει τὸ σπίτι μου· γιατὶ σᾶς βεβαιώνω πὼς κανένας ἀπὸ κείνους ποὺ κάλεσα δὲν θὰ γευτεῖ τὸ δεῖπνο μου”. Γιατί, πολλοὶ εἶναι οἱ καλεσμένοι, λίγοι ὅμως οἱ ἐκλεκτοί».

ΠΗΓΗ: http://theomitoros.blogspot.gr/2014/12/14-2014.html

Σημείωση: Αφιερώνεται εξαιρετικά στην Ιωάννα!!!

4 Σχόλια

 1. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλει να πει ο αρθρογράφος. Δηλαδή το παραστρατημένο αυτό παιδί με το καλάσνικωφ είναι από τους κλητούς; Και δεν χρειάζεται διαφώτιση και μετάνοια; Έκανε κανένα σωστό και λυτρωτικό αγώνα; Και τα χρήματα από τις ληστείες πού έκανε πήγαν; Σε λίγο θα βγεί και άγιος. Και τότε η καημένη η Μυρτώ τι είναι; Ποιός μιλάει πιά γι αυτήν; και οι άλλοι, οι μη έχοντες να φάνε, οι <> από το καθεστώς, οι απεργοί πείνας λόγω αναξιοπάθειας, τα θύματα των κάθε λογής μαζευμάτων της πολυπολιστισμικής κοινωνίας, ο Κρητικός που τον σφάξανε και διαμέλισαν οι τζιχαντιστές μέσα στον Πειραιά μας, ο μαχαιρωμενος που έχασε τη ζωή του επειδή ήθελε να φωτοφραφήσει τη γέννηση του παιδιού του, οι άλλοι φυλακισμενοι δίκαια ή άδικα που όμως δεν έχουν το …φωτοστέφανο του αριστερού-αναρχικού, όπως προστάζει η κυρίαρχη ιδεολογία; Φτάνει πιά η υμνολογία, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Και αυτό το παιδί μπορεί να σωθεί αλλά χρειάζεται αλλαγή ριζική, μετάνοια και αγώνας σωστός.

 2. @ Hera Mitropoulou
  Μια ζωή εδώ όταν σχολιάζεις «δεν μπορείς να καταλάβεις»…. Τι να κάνουμε… Τα απλά και αυτονόητα μερικές φορές είναι δυσνόητα σε μια μερίδα θρησκευομένων, όλων, μα όλων των εποχών…
  ΥΓ: Τις προηγούμενες φορές απαντούσα με την ελπίδα ότι θα κατανοούσες και ότι στ αλήθεια ζητούσες τη βοήθεια. Τωρα πια δεν πιστευω ούτε αυτό… Σημειώνω τον σταυρικό τρόπο που ο Νικος έθεσε το ζήτημα της ελευθερίας για σπουδές, παρ ότι έκανε απόπειρα ληστειας με ..καλάζνικοφ. Λες και ο πρωτος που μπήκε στον Παραδεισι δεν ηταν ..ληστης…

 3. Ζητείτε τον ελεύθερο … οχι τον υπάκουο !
  Ζητείτε τον ελεύθερο υιό … οχι τον υπάκουο – υπόδουλο!
  και αν τον βρειτε…ρωτηστε πως είναι νασαι ελεύθερος…

 4. @ Ελενη Β
  Καίρια η σύνδεση που έκανες και με τον σχετικά ελεύθερο – άσωτο υιό σε σχέση με τον υπάκουο και ανελεύθερο μεγάλο αδελφό. Ο σχετικά ελεύθερος με τη Χάρη επέστρεψε από «ρυ΄μας» και τα «σοκάκια» και κέρδισε την πλήρη Ελευθερία…

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: